Trang chủ    Tin tức

Tin tức

Thiết kế lắp đặt hệ máy lau kính BMU

Thiết kế lắp đặt hệ máy lau kính BMU

 Hệ thống Roof car BMU, lắp đặt cho trụ sở làm việc của Viện Kiểm toán nhà nước.

Tòa nhà cao 28 tầng nổi và 03 tầng hầm, số 116 Nguyễn Chánh Hà Nội.

Cung cấp lắp đặt hoàn thiện hệ bảo trì mặt dựng Gondola - BMU

Cung cấp lắp đặt hoàn thiện hệ bảo trì mặt dựng Gondola - BMU

Hệ thống Roof car BMU, lắp đặt cho trụ sở làm việc của Văn phòng Bảo Việt.

Thiết kế lắp đặt hệ máy bảo trì ngoài nhà Gondola - BMU

Thiết kế lắp đặt hệ máy bảo trì ngoài nhà Gondola - BMU

Hệ thống BMU loại Roof car cho ngân hàng SHB.

Cung cấp lắp đặt hệ Cần trục treo Davit arm & Socket

Cung cấp lắp đặt hệ Cần trục treo Davit arm & Socket

Hệ thống Davit & Socket BMU cho ngân hàng nhà nước.

Thiết kế thi công lắp đặt hệ thống Monorail bảo trì ngoài nhà

Hệ thống Monorail Gondola BMU cho ngân hàng Nhà Nước.

Liên hệ

Mr: Nghĩa      
Hotline: 0972441356                 Email : nghia.vu@megalift.com.vn    
Fax: 0462843504 Website: megalift.com.vn